Місцеві громади

Компанія ЕСТА Холдинг з усією відповідальністю ставиться до добробуту регіонів своєї присутності.

Ефективне й відповідальне ведення бізнесу неможливе без системної співпраці з місцевими органами влади й громадою. Ми піклуємося про те середовище, у якому реалізуємо свою діяльність. Ми розуміємо, що добробут міста й країни – запорука успішного бізнесу.

Бачення 

Для нас бути гідним громадянином і членом місцевої громади означає:

  • нести відповідальність перед місцевими громадами;
  • працювати в партнерстві з усіма зацікавленими сторонами й місцевими органами влади над поліпшенням якості життя громад у довгостроковій перспективі.

Політика 

Діяльність ЕСТА Холдингу у сфері взаємин із місцевими громадами будується на принципах партнерства. Це означає, що ЕСТА Холдинг не просто виділяє матеріальну допомогу на соціальні потреби міста або іншої території, а вирішує проблеми жителів у партнерстві із представниками місцевих громад, влади й громадських організацій.
 
Наш підхід до партнерства:

  • партнери поділяють нашу філософію розвитку;
  • відповідальність і внески сторін повинні бути чітко визначені;
  • разом з місцевою владою, громадськими інституціями виробляється погоджений комплекс заходів, орієнтованих на результат і реальні зміни;
  • ЕСТА Холдинг піклується про стратегічний розвиток території. Ми готові брати участь і підтримувати програми місцевої влади за умови, що в неї є стратегічний план соціально-економічного розвитку території;
  • програми повинні бути обґрунтовані, доцільні й націлені на результат. Ми не підтримуємо разові заходи. Будь-який внесок має призводити до того, що жителі міста або території зможуть відчути ефективність цих внесків і те, що ситуація реально змінюється на краще;
  • результативність вкладених коштів відслідковується як місцевою владою, так і групою ЕСТА;
  • програма взаємодії з місцевими громадами повинна максимально поєднуватися зі стратегічними ключовими питаннями розвитку бізнесу. До пріоритетних напрямків ми відносимо: здоров'я, освіту, екологію, безпеку життя, дозвілля й культурний розвиток;
  • налагодження зворотного зв'язку з місцевими громадамии.

Дії

Одним із найважливіших напрямків корпоративної соціальної відповідальності компанія ЕСТА Холдинг уважає участь бізнесу в розвитку регіонів присутності. Ми переконані, що зростання кожного регіону – запорука зростання всієї України.
 
Для реалізації політики Групи в цьому напрямку ЕСТА Холдинг розробив і послідовно реалізує програму дій, ключовим складником якої є підтримка проектів, націлених на підвищення інвестиційної привабливості регіонів присутності.
 
Підтримка партнерських відносин із місцевими співтовариствами – один з найважливіших елементів корпоративної соціальної відповідальності великого бізнесу.