Турбота про екологію та скорочення негативного впливу міського середовища на природу через впровадження екологічних стандартів у проектуванні та будівництві — ще один принцип, яким керується Група ЕСТА.

Будучи соціально відповідальною компанією, ЕСТА Холдинг уважає, що зростання й розвиток бізнесу повинні бути як економічно, так і екологічно стабільними. Турбота про навколишнє середовище й скорочення масштабів впливу на екологію є важливими аспектами діяльності ЕСТА Холдингу як відповідального корпоративного громадянина.

Бачення

Для нас бути екологічно відповідальною компанією означає:

 • працювати над зменшенням негативного впливу будівельних і експлуатаційних циклів активів групи ЕСТА на навколишнє середовище (землю, повітря, воду й екосистеми);
 • інвестувати в екологічно чисті технології;
 • працювати над поліпшенням екологічних характеристик нашого бізнесу;
 • прагнути до раціональнішого використання природних ресурсів.

Політика

ЕСТА Холдинг розглядає екологічну стабільність як складову частину бізнес-процесу й реалізує розроблену й затверджену Групою політику, в основі якої лежать такі принципи:

 • дотримання всіх правових норм у сфері захисту навколишнього середовища й постійне прагнення до досягнення показників, які перевершують установлені стандарти. Підтримка законодавчих ініціатив, спрямованих на стимулювання інвестицій у захист навколишнього середовища. Підтримка процесів впровадження міжнародних екологічних стандартів в Україні;
 • активна діяльність у сфері оцінювання, відстеження й управління можливими ризиками, які становлять наші виробничі цикли для навколишнього середовища й місцевих громад;
 • зниження або запобігання можливому забрудненню шляхом впровадження новітніх технологій і процесів у сфері охорони навколишнього середовища;
 • постійне прагнення до скорочення енергоспоживання й застосування енергозберігальних технологій у всіх сферах нашої діяльності;
 • постійний пошук можливостей впровадження раціональних і екологічно чистих технологій при здійсненні нових інвестиційних проектів;
 • взаємодія із громадськими організаціями, владою й місцевими громадами для вирішення їхніх екологічних проблем, а також врахування їхньої думки при розробці нашої стратегії й прийнятті рішень;
 • прагнення захищати навколишнє середовище й біологічну різноманітність у всіх сферах нашої діяльності й заохочення таких дій наших співробітників. Публікація екологічних показників групи.

Впроваджуючи перераховані принципи, ми постійно прагнемо до поліпшення екологічних показників групи ЕСТА, подаємо гідний приклад і прагнемо до лідерства в цій сфері в Україні.

Дії

ЕСТА Холдинг постійно вивчає можливість використання енергозберігальних ресурсів на своїх об'єктах. Такі програми вже працюють у бізнес центрі «Леонардо» і враховуються при будівництві  нових об'єктів, таких як БЦ «Пушкінський».
 
Керівна компанія ЕСТА Проперті Менеджмент постійно використовує екологічно чисті матеріали в процесі експлуатації об'єктів, а готелі Групи прагнуть максимально знизити використання хімічних речовин і їхній вплив на навколишнє середовище.