Група ЕСТА – частина SCM, тому у своїй діяльності ми орієнтуємося на найвищі професійні стандарти. 

Місія групи ЕСТА

Місія групи ЕСТА – створити бізнес світового класу, що сприяє економічному й соціальному розвитку України.

Цінності групи ЕСТА

Група ЕСТА – входить до складу SCM, тому у своїй діяльності ми орієнтуємося на найвищі професійні стандарти. Ми прагнемо сприяти становленню України як європейської держави. Група націлена на збільшення акціонерної вартості бізнесу шляхом інвестування в розвиток і зростання кожного активу. При цьому ми не забуваємо про свою відповідальність як перед місцевими громадами, на території яких розташовані активи SCM, так і перед українським суспільством загалом.

Таке ставлення до бізнесу відображене в корпоративних цінностях, яких дотримується група ЕСТА:

Ефективність

  • досягнення поставлених завдань,
  • застосування сучасних технологій і підходів до ведення бізнесу,
  • ефективне використання ресурсів.

Професіоналізм

  • відповідність найвищим стандартам,
  • заохочення ініціативи й новаторства,
  • інвестиції в навчання й підготовку співробітників,
  • залучення й утримання висококваліфікованих професіоналів.

Відповідальність

  • перед співробітниками,
  • перед партнерами у бізнесі,
  • перед місцевими громадами й суспільством загалом.